Bok: Mia Gjerdrum Helgesen av Mia Gjerdrum Helgesen

Emner

Produktbeskrivelse

Relieffmaleriet er en kombinasjon av maleri, treskjæring og relieffarbeid, der kunstneren jobber både i og på flaten. I relieffmaleriet møtes de to viktigste utviklingslinjene i Helgesens kunstnerskap: Teknikken forener motsetningen mellom abstraksjon og figurasjon samt ønsket om å formidle et eksistensielt drama.

Boken presenterer et utvalg av kunsten hun har laget i den nye hybridteknikken. Boken viser også skulptur, maleri, grafikk og tegninger. I bokens essay forteller kunstkritiker Lars Elton historien om en kunstner som har smakt på både utfordringer og suksess. Han forsøker å finne ut hva «udefinerbar eksistens» betyr, samtidig som han forklarer det spesielle ved Mia Gjerdrum Helgesens relieffmalerier.

For mange er det å være kunstner en lidenskap for det å skape, noe man ikke kan greie å leve uten. For andre kan det å være kunstner innebære å leve med en konstant uro som stadig driver deg frem til nye utfordringer. Mia Gjerdrum Helgesen er en kunstner som har omskapt livets levde øyeblikk, sykdom og gleder, til bilder som er elsket av et stort publikum. Bildene hennes har truffet en nerve som snakker til den enkeltes opplevelse av ikke å strekke til, av å leve et liv som kanskje ikke er i harmoni med den tilværelsen som mange definerer som «det gode livet». Mange moderne mennesker kjenner på en utilstrekkelighet, en forventning om å lykkes, som ikke harmonerer med den livsførselen de egentlig ønsker seg.

Begrepet «udefinerbar eksistens» har vært en ledetråd gjennom kunstnerskapet. Mia forsøker å arbeide uten «filter», der det eksistensielle dramaet fanges inn gjennom måten hun bearbeider materialene tre, marmor og bronse på: både følsomme og til tider brutale innriss i objekter, som symboliserer de spor vi etterlater hos hverandre, men også den disharmoni vi i stor grad har skapt i naturen omkring oss.

Boken er designet av Henrik Haugan og gjennomfotografert av Vegard Kleven.

Mia Gjerdrum Helgesen

Mia Gjerdrum Helgesen

Se kunstnerprofil

MIA GJERDRUM HELGESEN (f. 1971) jobber med maleri på tre og lerret, skulpturer i tre, bronse og marmor, tekstil og grafikk. Hun legger stor vekt på interaksjonen mellom kunstner og materiale, som hun beskriver slik: