Info Kjøp

Borne to love and loved to be av Merete Løndal

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Kunstnerens egen kommentar


BULGARSK VÅR – Kunstneren Merete Løndal og oversetteren Siri Camilla Torset forteller kvinners historier sett med kvinners øyne i sitt kunst- og bokprosjekt BULGARSK VÅR «Dette er første del av et større prosjekt, der vi vil trekke lite kjente eller glemte kvinner frem i lyset. Kvinner som har historier vi syner fortjener å bli hørt av et større publikum», – sier de to. De tre utvalgte forfatterne Elizaveta Bagrjana, Dora Gabe og Blaga Dimitrova var alle prisvinnende forfattere og foregangskvinner i sin tid

Merete Løndal

Merete Løndal

Se kunstnerprofil

Merete Løndal (f.1971) tematiserer individets skjebne i den store sammenhengen. Maleriene hennes er sterke samtidsspeilinger, med lag på lag av både motiv og mening.

Under Løndals debututstilling i 2008 på Galleri Borregården i Sverige, ble alle maleriene solgt i løpet av de tre første dagene. Siden har hun hatt en rekke kollektiv- og separatutstillinger i både inn- og utland. Løndal har blant annet stilt ut i Dronning Sonja KunstStall og på Oslo Børs.