Secret Garden #8 av Marit Geraldine Bostad

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Bildet er rammet inn med hvit L-list og Art Glass. Jeg startet såvidt med denne teknikken i 2019; det er en spennende studie som jeg er i gang med å videreutvikle nå. Det er en tidkrevende prosess, siden malingen kommer fra avskrapninger/overføringer fra andre malerier, og i tillegg må malingen tørke en viss tid for at den skal kunne bygge ut. Det føles også viktig med gjenbruk, og å slippe å kaste maling. Slik sett er serien høyst tidsaktuell med tanke på material og tema. Aspektet med å videreføre flere maleriers historie og blande dem sammen har også en fascinerende side, som en parallell til den verden vi lever i dag med tanke på kultur og sammenblanding av mennesker med ulik bakgrunn. Det blir en måte å se helheten på, men samtidig viser kontraster når man kommer nærmere innpå.

Marit Geraldine Bostad

Marit Geraldine Bostad

Se kunstnerprofil

Kunstverkene hennes skapes i en spontan prosess, i skjæringspunktet mellom det bevisste og det underbevisste. Selv beskriver hun sin praksis som en form for terapi; en måte å koble ut en ytrestyrt verden på, og å være til stede i øyeblikket. Hun ønsker å fri seg fra de bevisste valgene i håp om å kunne oppnå en ny interaksjon, en ny kilde til inspirasjon og et redefinert kunstneriske uttrykk gjennom en fri ekspresjonistisk tilnærming til maleriet.