Secret Garden #8 av Marit Geraldine Bostad

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Bildet er rammet inn med hvit L-list og Art Glass. Jeg startet såvidt med denne teknikken i 2019; det er en spennende studie som jeg er i gang med å videreutvikle nå. Det er en tidkrevende prosess, siden malingen kommer fra avskrapninger/overføringer fra andre malerier, og i tillegg må malingen tørke en viss tid for at den skal kunne bygge ut. Det føles også viktig med gjenbruk, og å slippe å kaste maling. Slik sett er serien høyst tidsaktuell med tanke på material og tema. Aspektet med å videreføre flere maleriers historie og blande dem sammen har også en fascinerende side, som en parallell til den verden vi lever i dag med tanke på kultur og sammenblanding av mennesker med ulik bakgrunn. Det blir en måte å se helheten på, men samtidig viser kontraster når man kommer nærmere innpå.

Emner

Marit Geraldine Bostad

Marit Geraldine Bostad

Se kunstnerprofil

Kunstverkene skapes i en spontan prosess - i skjæringspunktet mellom det bevisste og det underbevisste. Selv beskriver hun sin praksis som en måte å koble ut en ytrestyrt verden på. Hun ønsker å fri seg fra de bevisste valgene i håp om å kunne oppnå en ny interaksjon, en ny kilde til inspirasjon og et redefinert kunstneriske uttrykk gjennom en fri ekspresjonistisk tilnærming til maleriet. Paletten eller utvalget av farger begrenses ikke før hun begynner å male, og all blanding av farger skjer på selve lerretsduken. Hun bruker sjelden pensel, men heller andre verktøy som gir uttrykksfulle og mangfoldige strøk. Ved å fjerne det unødvendige slik at kun essensen står igjen så blir det opp til betrakteren å tolke verket med utgangspunkt i egne historier og opplevelser.