In the moment I av Marit Geraldine Bostad

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer


Kunstverket må hentes i vårt galleri. Utsendelse kun etter avtale.

Leveringstiden kan bli noe lengre enn normalt da dette er bestillingsvare, kontakt oss for mer informasjon på kundeservice tlf: 22 01 24 20 eller mail: kundeservice@fineart.no

Kunstnerens egen kommentar


"In the Moment" ble til etter at jeg hadde et prosjekt som handlet om lyd. En spesifikk tematikk, bevisst la seg inspirere, avgrense. Gjennom mange dager, uker.

Derfor hadde jeg stort behov for å bare leke meg fritt etterpå. Det var som om jeg flyttet rundt på lekebrikker, spontant og ubevisst. Fargevalgene var like intuitive.

Som regel begrenser jeg paletten før jeg starter, men denne gang var alt åpent, carte blance. Gøy å sjonglere med så mange farger - men det krever stor tilstedeværelse. Derfor fikk maleriene tittelen "In the moment", en hyllest til å fortape seg fullt og helt i øyeblikket. Uten en plan på forhånd. Begge maleriene er malt samtidig. De kan høre sammen men like fritt som sin opprinnelse - så kan se plukkes fra hverandre, stå alene. Skape en ny tilstedeværelse.

Marit Geraldine Bostad

Marit Geraldine Bostad

Se kunstnerprofil

Kunstverkene hennes skapes i en spontan prosess, i skjæringspunktet mellom det bevisste og det underbevisste. Selv beskriver hun sin praksis som en form for terapi; en måte å koble ut en ytrestyrt verden på, og å være til stede i øyeblikket. Hun ønsker å fri seg fra de bevisste valgene i håp om å kunne oppnå en ny interaksjon, en ny kilde til inspirasjon og et redefinert kunstneriske uttrykk gjennom en fri ekspresjonistisk tilnærming til maleriet.