Storefjell, Tafjord av Marianne Heske

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Kunstnerens egen kommentar

Arbeidet var det norske bidraget til Veneziabiennalen i 1986. Bildet har sitt utgangspunkt i videoopptak av landskap. Ofte filmer Heske under eller rett etter et ras. Opptakene blir overført til datamaskin. Ut fra dette materialet lages stillbilder som bearbeides digitalt til kalde og varme vulkanske sjatteringer. Det ferdige motivet overføres til lerret, papir eller litostein. Heske gjenforteller dermed en naturkatastrofe i abstrakte termer.

Marianne Heske

Marianne Heske

Se kunstnerprofil

MARIANNE HESKE (f. 1946) er en kunstner med stor internasjonal slagkraft og appell. Hun har gjennomført kunstnersamarbeid i land som Nepal, Kina, Zimbabwe og Sør-Afrika, likevel er det hennes oppvekst i den lille og nesten isolerte bygda Tafjord på Sunnmøre som har satt dypest spor i hennes kunst.

Samspillet mellom menneske og natur har vært et sentralt tema gjennom hele Heskes karriere. Hvordan naturkatastrofer stadig truer i bakgrunnen med å utslette alt det mennesket har strevet med å bygge opp. I sine videomalerier gjenforteller hun naturkatastrofen i abstrakte termer, kanskje den eneste måten man kan klare å hanskes med en så sterk og destruktiv opplevelse og kraft.