Dukkehode av Marianne Heske

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Marianne Heske har bedt kunstnere og håndverkere over hele verden lage avstøpninger av det originale hodet hun skapte etter å ha funnet et antikvarisk dukkehode på et Paris-loppemarked på 70-tallet. Hun ønsket en avstøpning i materiale typisk for deres kultur og land. Tilbake fikk hun hoder i edle tresorter så vel som blikkboksstrimler fra Kenya, smykkesteiner fra Zimbabwe, marmor fra Agra i India, krystall fra Norge og porselen fra Kina.
Hvert dukkehode er ca. 10 cm i høyden.

Marianne Heske

Marianne Heske

Se kunstnerprofil

MARIANNE HESKE (f. 1946) er en kunstner med stor internasjonal slagkraft og appell. Hun har gjennomført kunstnersamarbeid i land som Nepal, Kina, Zimbabwe og Sør-Afrika, likevel er det hennes oppvekst i den lille og nesten isolerte bygda Tafjord på Sunnmøre som har satt dypest spor i hennes kunst.

Samspillet mellom menneske og natur har vært et sentralt tema gjennom hele Heskes karriere. Hvordan naturkatastrofer stadig truer i bakgrunnen med å utslette alt det mennesket har strevet med å bygge opp. I sine videomalerier gjenforteller hun naturkatastrofen i abstrakte termer, kanskje den eneste måten man kan klare å hanskes med en så sterk og destruktiv opplevelse og kraft.