Øyeblikk XII av Marianne Heske

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Kunstnerens egen kommentar

Dette er abstrakte ras-motiv brent inn i aluminiumen og montert på dype aluminiumsrammer på baksiden slik at de blir små objekter på veggen. Veldig fine både en og en og ikke minst i serie både vannrett og loddrett

Emner

Marianne Heske

Marianne Heske

Se kunstnerprofil

MARIANNE HESKE (f. 1946) er en kunstner med stor internasjonal slagkraft og appell. Hun har gjennomført kunstnersamarbeid i land som Nepal, Kina, Zimbabwe og Sør-Afrika, likevel er det hennes oppvekst i den lille og nesten isolerte bygda Tafjord på Sunnmøre som har satt dypest spor i hennes kunst.

Samspillet mellom menneske og natur har vært et sentralt tema gjennom hele Heskes karriere. Hvordan naturkatastrofer stadig truer i bakgrunnen med å utslette alt det mennesket har strevet med å bygge opp. I sine videomalerier gjenforteller hun naturkatastrofen i abstrakte termer, kanskje den eneste måten man kan klare å hanskes med en så sterk og destruktiv opplevelse og kraft.