Info Kjøp

Holmer av Marianne Haukebø

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Motivbeskrivelse

Olje på plate

Marianne Haukebø

Marianne Haukebø

Se kunstnerprofil

- I begynnelsen laget jeg applikerte tepper med broderi i en teknikk jeg trodde jeg hadde funnet opp selv: Da kunne jeg forandre underveis, gå bort fra den opprinnelige planen, legge til og trekke fra etter behov og tidens bearbeiding. Parallelt malte jeg akvarell og olje.