Arrival of the birds av Mari-Helene Hvalbye

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Kunstnerens egen kommentar

*Malt etter symfonien: "Arrival of the birds" av The Cinematic Orchestra fra Disneynaturfilmen - The Crimson Wing: Mystery of the Flamingos,