Able to focus intently av Mari-Helene Hvalbye

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Motivbeskrivelse

Collage av papir, gouach, illustrasjon og tegning