Utflyttet Jølstring av Ludvig Eikaas

Ludvig Eikaas

Ludvig Eikaas

Se kunstnerprofil

LUDVIG EIKAAS ble født i Jølster i Sunnfjord. Han studerte 1942-46 ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, deretter ved Statens Kunstakademi og ved Kunstakademiet i København 1948. Han hadde studieopphold i en rekke europeiske land, bl.a. Frankrike og Italia.

Eikaas debuterte på Statens Høstutstilling 1946 og markerte seg raskt som en av etterkrigstidens mest originale og markante norske billedkunstnere. Sammen med bl.a. Gunnar S. Gundersen, Odd Tandberg og Tor Hoff utgjorde han den såkalte "Dødsgjengen", en gruppe begavede og uforferdede unge kunstnere som gikk i bresjen for den nonfigurative kunst i Norge. Senere kom det andre betydelige modernister som Inger Sitter og Jakob Weidemann til, men det var Ludvig Eikaas og hans venner som var de virkelige pionerer.