Bok: Slaget om nasjonal av Ludvig Eikaas

Produktbeskrivelse

ISBN: 978-82-7959-018-7
Forlag: Skald AS
Forfattere: Terje Lyngstad, Ludvig Eikaas, Eyvind Viken
Heftet, 21 x 19,5 cm
Språk: Nynorsk
Sider: 80

"Gjennom vårt samvær med generalprofessor i Staten - og i Oslo - Ludvig Eikaas, har vi fått innsikt i vesentlige sider ved kunstneren som krever offentlig innsyn.

Vi har også kommet over et gjemt manuskript ført i pennen av den gode Majorstua-vennen Ulf m/Hatten etter påtrykk fra en annen god venn fra Majorstua, Karyn-aen. Manuset blir presentert i sin helhet, som en dokumentasjon på den glade galskap professoren har omgitt seg med gjennom et langt og innholdsrikt liv." Slik innleiar forfattarane denne boka om Ludvig Eikaas som blir utgitt i 1111 nummererte eksemplar, signert av Ludvig Eikaas

Ludvig Eikaas

Ludvig Eikaas

Se kunstnerprofil

LUDVIG EIKAAS ble født i Jølster i Sunnfjord. Han studerte 1942-46 ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, deretter ved Statens Kunstakademi og ved Kunstakademiet i København 1948. Han hadde studieopphold i en rekke europeiske land, bl.a. Frankrike og Italia.

Eikaas debuterte på Statens Høstutstilling 1946 og markerte seg raskt som en av etterkrigstidens mest originale og markante norske billedkunstnere. Sammen med bl.a. Gunnar S. Gundersen, Odd Tandberg og Tor Hoff utgjorde han den såkalte "Dødsgjengen", en gruppe begavede og uforferdede unge kunstnere som gikk i bresjen for den nonfigurative kunst i Norge. Senere kom det andre betydelige modernister som Inger Sitter og Jakob Weidemann til, men det var Ludvig Eikaas og hans venner som var de virkelige pionerer.