Info Kjøp

Sensommer 8 av Lise Ivarson

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Tittelen er deler av det latinske navnet på en sommerfugl-art

Leveringstiden kan bli noe lengre enn normalt, kontakt oss for mer informasjon på kundeservice@fineart.no

Lise Ivarson

Lise Ivarson

Se kunstnerprofil

- Jeg jobber primært med tempera og blander fargene selv for å kunne påvirke valør, intensitet og gjennomsiktighet i størst mulig grad. Det er selve maleriet, prosessen i arbeidet, hvordan fargene påvirker hverandre og flater endres underveis, som er min drivkraft. Bildene bygges opp lag på lag. Jeg maler, tørker, skraper, tegner og maler igjen til det ønskede utrykket er oppnådd. Hvert lag setter sine spor, og på denne måten forteller hvert bilde sin egen lille historie.