Info Kjøp

Ekko av Line Østby

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Kunstnerens egen kommentar

Observasjon av og identifikasjon med kroppens uttrykk og bevegelser, ligger til grunn for mitt arbeid. Likeledes fabulering og humor. Jeg arbeider med et figurativt formspråk, og teknikkene er i hovedsak linosnitt, tegning og akvarell.