Info Kjøp

Bok: Palimpsest av Lars Elling

Produktbeskrivelse

I Palimpsest presenteres høydepunktene i Ellings produksjon på 2000-tallet, og den første delen av boken, ”Deleted Scenes”, består av bilder som bare kan betraktes her, da de er overmalt og således kun eksisterer som underlag for andre og senere motiver.

”Et møte med ’Palimpsest’ er på mange måter som å fly gjennom tett skydekke og lande i samme nå. Begge består opplevelsene av forvirring, av skjønnhet, av skrekk.”

Dette skriver Joshua Ferris i sitt innledende essay til denne boken om Lars Ellings maleri. Ferris er en ung prisbelønnet forfatter, bosatt i New York, kjent for den oppsiktsvekkende romandebuten, Then We Came to the End, som innbrakte ham The Hemingway Foundation /PEN Award i 2008.

Dette innledende møtet mellom litteraturen og maleriet er på mange måter betegnende for Ellings kunstnerskap og dets kretsing omkring narrative elementer. Ferris tar utgangspunkt i den lagvise oppbyggingen av Ellings malerier, hvordan overmalte motiver og deler finner sammen i en mer fortettet og dypere overflate – som en forlengelse av vår oppfattelse av verden og oss selv for øvrig, en selvforståelse som alltid blir til i et møte mellom de fortellingene vi allerede er innskrevet i, og de forslag til nye meningssammenhenger vi legger til.

Lars Elling

Lars Elling

Se kunstnerprofil

LARS ELLING (f. 1966) er en historieforteller. I hans bilder ligger lag på lag av symbolikk som ofte vekker nostalgiske minner, mens det urovekkende ligger og lurer i bakgrunnen.

Lars Elling er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen og har hatt stor suksess både nasjonalt og internasjonalt med utstillinger rundt om i Europa og USA. Arbeidene hans er blitt innkjøpt av Nasjonalgalleriet, Trondheim Kunstmuseum, Norsk Kulturråd og Europakommisjonen, for å nevne noen.