Info Kjøp

Bok: Malerier av Lars Elling

Produktbeskrivelse

Denne boken samler høydepunktene i Lars Ellings produksjon gjennom 15 år som maler.

Boken innledes med et nyskrevet essay av den amerikanske kunsthistorikeren og poeten David Shapiro. Boken inneholder også et intervju med Elling, der han forteller om hvordan han tenker og arbeider som maler.

ISBN: 978-82-7547-221-0

Lars Elling

Lars Elling

Se kunstnerprofil

Lars Elling (f. 1966) er en historieforteller. I hans bilder ligger lag på lag av symbolikk som ofte vekker nostalgiske minner, mens det urovekkende ligger og lurer i bakgrunnen. Familien er et gjennomgående tema i Ellings arbeider; gjenkjennelige øyeblikk infiltrert av overraskende eller ubehagelige elementer. Det formale aspektet i maleriene karakteriseres av det utviskede og ødelagte. Den rene visuelle uttrykket har en meningsfull funksjon, hvor historie og poesi står som bærende elementer. Maleriene kan også ses som en beskrivelser av øyeblikk hvor det nesten opplevde eller nesten sette presenteres i et drømmende og poetisk uttrykk, og kan sammenliknes med blant annet de poetiske arbeidene til Francis Bacon. Som hos Bacon portretterer også Ellings arbeider en beskrivelse av følelsenes logikk, og de har en begynnelse, en midtdel og en slutt, bare ikke i den rekkefølgen.