Sjøhus bak holmen av Lars Christian Istad

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Emner

Lars Christian Istad

Lars Christian Istad

Se kunstnerprofil

Lars Christian Istad (f. 1934, Ålesund) er en billedkunstner som er kjent for sine kystmotiv (maleri, akvareller, tresnitt), tydelige koloritt, og har en lang rekke (over100) utstillinger bak seg. Istad er oppvokst i Trondheim og bosatt i Molde (1963–), der han har vært lektor innen konfeksjonsteknologi ved Romsdal VGS , før han gikk over til heltidsarbeid som kunstner. I 1984 mottok han Statens Garantiinntekt. Istad er selvlært innen kunsten. Han fikk sin første separatutstilling i Grimstad kunstforening (1980), og han har hatt innpass på en rekke kollektive utstillinger som eksempelvis Høstutstillingen. Hans verker finnes blant annet i flere av Møre og Romsdals fylkesbygg, Fjord1s ferger, flere internasjonale skipsbygg, samt Norges Banks filialer. Istad har sittet i de fleste regionale kunstnerråd og -komiteer. Istad er far til billedkunstner Christine Istad og skulptør Peder Istad.