Oktober av Lars Christian Istad

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Kunstnerens egen kommentar


PROSESSEN VED Å LAGE ET TRESNITT

Motivet

For det meste jobber jeg med landskapsmotiver fra vårt distrikt. Jeg har alltid med tegneblokk og ofte et kamera. For meg er det rene meditasjonen å sitte midt i naturen med penn og en skisseblokk på kneet. Skissene er forholdsvis små. Når jeg har valgt å bruke et av motivene til tresnitt må skissen forstørres til platens dimensjoner. Motivet må overføres speilvendt på trykkplaten.

Treskjæring
Jeg velger furu for å bruke årringene i treet som elementer i bildene. For å kontrollere skjæringen fargelegges platene slik at man ser hva som skjæres bort og hva som må stå igjen. Det skjæres en masterplate og bildet fra denne overføres til de andre tre platene. Det å skjære på tvers av furutre er en krevende oppgave som likner vanlig treskjæring. Vanlige skjærejern benyttes og de må være særdeles skarpe.

Papir og farge

Dårlig papir har syrer i seg som får det til å falme eller skifte farge over tid. Jeg bruker alltid fransk syrefritt "bøttepapir" som heter Arches. Det er like viktig å bruke farger som er lysekte. Jeg bruker oljebaserte farger. En av de mest krevende oppgavene i prosessen er å bestemme hvilke farger som skal brukes på de 4 platene. Det bestemmer bildets fargeskala og gir motivet det uttrykket som ønskes. Det er et krevende tankearbeid og krever kunnskap om hva som skjer med fargen ved overlappinger.

Trykkingen

Hver plate skal påføres farge før trykking. Når det lages et opplag bør alle bildene være noenlunde like, men når man trykker for hånd (opplagstype ET), blir bildene i opplaget sjelden 100% like. Tykkelsen på fargesjiktet avgjør fargens utseende. Fargen overføres til platen ved hjelp av en valse. Jo flere farger, jo flere valser. Fargene valses ut på glassplater, eller som i mitt tilfelle på slipte marmorskiver.

Ferdig fargetresnitt

Platen som er påført farge legges på pressebordet med fargesiden opp. På platen legges papiret, og sammen går de gjennom valsen. Denne prosessen foregår så mange ganger som det er plater til, i mitt tilfelle altså 4 ganger. Til slutt, for at trykket skal regnes som originalgrafikk, skal det nummereres og signeres.

Emner

Lars Christian Istad

Lars Christian Istad

Se kunstnerprofil

Lars Christian Istad (f. 1934, Ålesund) er en billedkunstner som er kjent for sine kystmotiv (maleri, akvareller, tresnitt), tydelige koloritt, og har en lang rekke (over100) utstillinger bak seg. Istad er oppvokst i Trondheim og bosatt i Molde (1963–), der han har vært lektor innen konfeksjonsteknologi ved Romsdal VGS , før han gikk over til heltidsarbeid som kunstner. I 1984 mottok han Statens Garantiinntekt. Istad er selvlært innen kunsten. Han fikk sin første separatutstilling i Grimstad kunstforening (1980), og han har hatt innpass på en rekke kollektive utstillinger som eksempelvis Høstutstillingen. Hans verker finnes blant annet i flere av Møre og Romsdals fylkesbygg, Fjord1s ferger, flere internasjonale skipsbygg, samt Norges Banks filialer. Istad har sittet i de fleste regionale kunstnerråd og -komiteer. Istad er far til billedkunstner Christine Istad og skulptør Peder Istad.