Bok: Woodcut av Lars Christian Istad

Emner

Produktbeskrivelse


Om Woodcut

Istad er en billedkunstner som er kjent for sine fjell og kystmotiv, og sin tydelige koloritt, og har over 100 utstillinger bak seg. Han har til sammen produsert 270 tresnitt! Boken presenterer hovedsaklig tresnitt som han er mest kjent for, men også tegninger, malerier og egne dikt. "Tresnittet er det mediet Istad er mest kjent for. Det karakteristiske stiluttrykket hans er både lett gjenkjennelig og lett å bli glad i. I dette teknisk svært vanskelige mediet har Istad særlig markert seg som en spesielt dyktig skildrer av kystlandskapet i hjemfylket Møre og Romsdal. Med skisseblokken med seg har han vandret, seilt og kjørt rundt i eget fylke og utforsket nærområdet med kunstnerens estetiske blikk. Istads fargesterke og klare komposisjoner med fjord og fjell åpner betrakterens øyne for det gode og særegne i disse stedenes formasjoner og uendelige skiftninger". Tove Lande

Lars Christian Istad

Lars Christian Istad

Se kunstnerprofil

Lars Christian Istad (f. 1934, Ålesund) er en billedkunstner som er kjent for sine kystmotiv (maleri, akvareller, tresnitt), tydelige koloritt, og har en lang rekke (over100) utstillinger bak seg. Istad er oppvokst i Trondheim og bosatt i Molde (1963–), der han har vært lektor innen konfeksjonsteknologi ved Romsdal VGS , før han gikk over til heltidsarbeid som kunstner. I 1984 mottok han Statens Garantiinntekt. Istad er selvlært innen kunsten. Han fikk sin første separatutstilling i Grimstad kunstforening (1980), og han har hatt innpass på en rekke kollektive utstillinger som eksempelvis Høstutstillingen. Hans verker finnes blant annet i flere av Møre og Romsdals fylkesbygg, Fjord1s ferger, flere internasjonale skipsbygg, samt Norges Banks filialer. Istad har sittet i de fleste regionale kunstnerråd og -komiteer. Istad er far til billedkunstner Christine Istad og skulptør Peder Istad.