Info Kjøp

Marianne Karlsen - Collography av Kurs

Produktbeskrivelse

Collography

Marianne Karlsen (f. 1975) kunstutdannelse fra Bristol, The University of West of England. Har utviklet sitt eget uttrykk med den grafiske teknikken Collography, som skaper et organisk og upolert uttrykk.

En kort beskrivelse av teknikken Collography. Collography er en teknikk som kan brukes til både dyptrykk og høytrykk, med en stor variasjon av materialer til å bruke som trykkplate. Platen kan variere, men det blir ofte brukt papp, som f.eks. bokpapp. Dette er en teknikk som gir stort spillerom for kreativ utfoldelse, som f.eks å lage collage, relieffstruktur eller male med lim. Uttrykket du får fra trykkplaten kan ha et spenn fra helt abstrakt med mye struktur, til skjørt eller figurativt. Det inkluderer også carborundum trykk. En helse- og miljøvennlig teknikk, som kan brukes til både dyptrykk og høytrykk, som ikke trenger syrebad. Det er en fordel at deltagerne har et visst kjennskap til grafikk dyptrykk/høytrykk.

Collography kurs innhold: Tre dagers kurs med introduksjon av teknikken og bearbeiding av platene.