Sammen innover i fjellet av Kristian Finborud

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Kunstnerens egen kommentar


Håndtrykket originalgrafikk i små opplag
Bildet etses ned i en metallplate. Fargen gnis inn i platen og trykkes under stort press over på et fuktig papir. For hvert eksemplar må fargen settes inn på nytt. Både fremstillingen av platen og trykkingen er en tidkrevende prosess. Måten å trykke på gir mulighet for variasjon i fargen gjennom opplaget. Enkelte trykk kan derfor være helt unike. Det er ikke brukt datautstyr i fremstillingen av plater eller trykk. Det selges ikke mer enn 55 eks. av hvert motiv.

Motiver
- Min motivkrets beveger seg fra høyfjellet til strandsonen. I dette voldsomme spennet mellom himmel og hav plasserer jeg mine figurer og ser hva som skjer. Det er godt de har ski op snøen og båt på havet. Og ikke minst: kald hvitvin og en god venn når de skal sitte på varme svaberg.

Emner

Kristian Finborud

Kristian Finborud

Se kunstnerprofil

KRISTIAN FINBORUD (f. 1964) er en av landets mest populære og folkekjære grafikere. Han har en unik evne til å løfte frem store og små øyeblikk og med et lunt blikk fanger han på humoristisk vis den norske folkesjelen i ord og bilder. Motivene kommer frem gjennom en karakteristisk skisseaktig strek som sammen med en klar komposisjon og nesten abstrakte naturskildringer skaper formspråket han er kjent for.

Selve trykkeprosessen er en svært viktig del av Finboruds kreative prosess, og han bruker lang tid på trykkingen. Han rendyrker etsningen som uttrykksform, og han er svært opptatt av å utforske muligheten i denne teknikken. Motivet etses først ned i en metallplate med en sterk syreoppløsning for å få frem dype spor i platen. På denne måten får det ferdige bildet mye stofflighet, i en slik grad at flatene ofte fremstår som en slags relieff. Deretter gnis fargen inn i platen og trykkes under stort press på et fuktig papir. For hvert eksemplar settes fargen inn på nytt. Denne måten å trykke på gir mulighet for variasjon i fargen gjennom opplaget, derfor kan enkelte trykk være helt unike.