Bear hug? No thanks #3 av Krissy

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Akryl på lerret oppspent på blindramme

Kunstnerens egen kommentar

"Lite Monster Syndrom," er et paraply begrep som identifiserer og anerkjenner et komplekst sett av symptomer, karakterisert av enuavbrutt indre strid. Syndromet manifesterer seg som små monstre på innsiden, hvor hver av de er en unik representant for de rasendeog uforutsigbare indre konfliktene.

Gjennom en serie kunstverk, gir Krissy liv til hvert bilde og skaper et visuelt speil fylt av indre konflikter. Hvert penselstrøk reflektererikke bare forskjellige fragmenter av kunstneren, Kristiane, men gjennom disse selvportrettene gjenspeiler de i forlengelse også etmikrokosmos av universelle erfaringer. Utstillingen er en dyptdykkende utforskning av menneskets komplekse indre dynamikk. Foreksempel blir et maleri med kontrasterende farger og former, et visuelt uttrykk for den dype spenningen mellom lys og mørket.

“Lite Monster Syndrom” kaster et lys som viser oss et stramt og spent spindelvev som sprer seg gjennom sinnets ulike tilstander ogdras i forskjellige retninger. Nærmest som en barnslig lek, belyses kontrastene i livets utfordringer, der vi — ofte definert av de enklestebokstaver, velger å navigere oss gjennom livet til tross for, eller på grunn av våre indre demoner. Bokstavene kan til tider tjene somkraftfulle skjold, på den måten illustrerer de grundig den komplekse balansen mellom selvvern og selvdestruktive tendenser. Skjoldenekan forhindre vår egen vekst, og samtidig anvendes til å berettige selvdestruktiv atferd.

“Lite Monster Syndrom” undersøker de tilsynelatende motsetningene som sameksisterer i vår felles idèverden, i vår underbevissthet ogfår undersøkt hvert valg ved hvert veiskille, hvem vi er uavbrutt, og monstrene vi alle besitter - spesielt forholdet i spenningen mellomvårt lys og vårt mørke. Med dette inviterers det til å reflektere over hva, eller hvilke, monstre du kjemper imot — og hvordan de påvirkervalgene du tar.

Emner

KRISTIANE “KRISSY” SEGLEM (f. 1999) er en autodidakt kunstner som jobber innenfor fotografi, design og billedkunst. Høsten 2020 avsluttet hun studier innen markedsføring ved The University of Liverpool, til fordel for en karriere innen kunst.