Fasade IV av Kjell Thorjussen

Kjell Thorjussen

Kjell Thorjussen

Se kunstnerprofil

KJELL THORJUSSEN (f. 1942) er en av vår tids mest folkekjære norske billedkunstnere og to av hans bilder henger i Nasjonalgalleriet. Tilsammen har han åtte års kunstutdannelse fra Norges fremste kunstskoler og startet i 1977 sitt eget grafikerverksted. Deltagelse på mer enn hundre utstillinger fra 1970 til idag bekrefter at dette er en kunstner som når ut til et stort publikum som maler, tegner og grafiker. Trykkene viser hans fantastiske beherskelse av både tegnekunsten og litografiteknikken med en stemning som passer på de fleste vegger.

Thorjussen har gjennomført en rekke studieturer i Europa, Afrika og Australia og innkjøpt av Nasjonalgalleriet, Bergen Billedgalleri, Norsk Kulturråd og Statens konstråd (Sverige).Han har i første rekke markert seg innen grafikken, der han utelukkende har arbeidet med litografi. Hovedmotivet er naturalistisk utførte landskapsskildringer og naturinntrykk fra forskjellige deler av Østlandet, som våtmarksområder i Østfold, nærobservasjoner av svaberg og rullestein ved sjøen, eller eldre pittoreske bygningsmiljøer.