Ikon 2 av Kjell Pahr-Iversen

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Emner

Kjell Pahr-Iversen

Kjell Pahr-Iversen

Se kunstnerprofil

- - Jeg gikk en annen vei enn de fleste kunstnerne her hjemme, som søkte politisk fundamentert kunst og etter hvert pop-art. Den figurative tradisjonen stod også svært sterkt i Norge, og det tok lang tid før man godtok det abstrakte uttrykket. København hadde nær kontakt med Paris og land som Belgia og Nederland. Her hjemme var blikket rettet mer mot Sverige. Dette var også rett etter krigen, og de store, gamle kunstnasjonene lå knekket; Frankrike, Italia og Tyskland. Nå kunne andre komme frem og vise hva de kunne på kunstfronten, som Danmark, Nederland og Belgia. I dette klimaet oppstod den abstrakte kunsten, og ikke minst COBRA-gruppen som jeg søkte mot. Et annet viktig poeng er at disse landene har en spesiell ting felles, det horisontale rommet. En anemone blir en gigant mot dette flate landskapet og det eneste elementet som bryter monotonien. Et slikt horisontalt rom finner vi også på Jæren, like i nærheten av hvor jeg vokste opp. Denne bakgrunnen ga kunstnerne et helt annet uttrykk som jeg kjente meg igjen i.