Garman & Worse av Kjell Pahr-Iversen

- Et kunstverk består av trivialiteter. Sammen kan disse bli til strålende gestalter. Det er noe med at man begynner med det alminnelige. Det er det alminnelige som er verden og livet, man begynner ikke med stjernekrigen. Man begynner ikke med førti millioner døde eller noe sånt, man begynner med én, så prøver du å få det til å virke. Reagerer du ikke på det, så er det et eller annet i veien med størrelsesforholdet. Kanskje det er derfor mennesket ikke lærer av historien, for de ser bare det store bildet.

Dette er en blanding av nærsyn og langsyn. Dersom man leser Garman og Worse av Kielland, så begynner det jo med et enormt landskap ut mot det åpne havet... enormt... men så snur Kielland perspektivet slik at man kommer inn i byen, så i hagen og så inn i huset. Altså det går fra langsyn til nærsyn.

Gjennom 10 originallitografier i farger bearbeider og formidler Kjell Pahr-Iversen sin personlige tolkning av Kiellands kammer drama fra byen ved havet.

"Det er ikke vanskelig å finne gode grunner for å velge Kiellands roman Garman & Worse til dette illustrasjonsprosjektet. Ved siden av de dramatiske opptrinn og skjebner romanen skildrer, er det særlig det underliggende geografiske skjelett, landskapet og den stavangerske biotop, hvor bokens handlinger utspilles, som ligger til rette for et billeduttrykk: Den grå hvite byen innerst i Vågen, omgitt av lyngmarker. Utenfor havet, og bakenfor havet, verden...

Disse geografiske, ytre forhold representert ved Ledaal og Straen - Sandsgaard og West End - tydeliggjort gjennom typer og karakterer som konsul Garman, pastor Sparre, Marianne og Anders Begmann, samt gripende og uforglemmelige scener som gyngehest scenen i vinkjelleren på Sandsgaard, brannen på verftet og Mariannes begravelse, danner alle illustrasjonsmessige ønskeoppgaver for enhver billedkunster."

Litografiene er trykket på det eksklusive kvalitetspapir 300 gram Somerset Velvet, 100% cotton, mould made. Fargelitografiene har utfallende trykk. I tillegg til opplaget på 160 eksemplarer, trykkes 30 exemplaires d'artiste.

Kjell Pahr-Iversen

Kjell Pahr-Iversen

Se kunstnerprofil

- - Jeg gikk en annen vei enn de fleste kunstnerne her hjemme, som søkte politisk fundamentert kunst og etter hvert pop-art. Den figurative tradisjonen stod også svært sterkt i Norge, og det tok lang tid før man godtok det abstrakte uttrykket. København hadde nær kontakt med Paris og land som Belgia og Nederland. Her hjemme var blikket rettet mer mot Sverige. Dette var også rett etter krigen, og de store, gamle kunstnasjonene lå knekket; Frankrike, Italia og Tyskland. Nå kunne andre komme frem og vise hva de kunne på kunstfronten, som Danmark, Nederland og Belgia. I dette klimaet oppstod den abstrakte kunsten, og ikke minst COBRA-gruppen som jeg søkte mot. Et annet viktig poeng er at disse landene har en spesiell ting felles, det horisontale rommet. En anemone blir en gigant mot dette flate landskapet og det eneste elementet som bryter monotonien. Et slikt horisontalt rom finner vi også på Jæren, like i nærheten av hvor jeg vokste opp. Denne bakgrunnen ga kunstnerne et helt annet uttrykk som jeg kjente meg igjen i.