Ut til deg av Kjeld Stub

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Kjeld Stub

Kjeld Stub

Se kunstnerprofil

"Det er naturen som står i fokus i produksjonen til Stub. Men det er likevel ingen naturtro gjengivelser av et bestemt landskap vi her står ovenfor; og vi vil i denne boken følge utviklingen mot en økende løsrivelse fra den topografisk gjenkjennelige naturen - hvor ved det skapes en særegen verden i et abstrahert formspråk av organiske former og strukturer. En kan derfor bli fristet til å si at det her blir dannet en syntese mellom den nonfigurative verdenen og landskapsmaleriene fra hans tidligere faser."(Fra boken "Kjeld Stub", 2001, Eva Furseth)

Kjeld Stub er født i Bergen, og er utdannet ved Bergen Kunsthåndverkskole, Kunsthøgskolen i Warszawa og Trinity College of Art i London. Han er i dag bosatt i fødebyen.