Sist sommer av Kjeld Stub

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Kunstnerens egen kommentar

Sommerlyset er kjedelig. Det får alt til å se ut som glansbilder. Jeg liker det skiftende lyset, og overgangen fra natt til dag. Det stille morgenlyset er vakkert. Jeg synes det blir kjedelig dersom bilder ikke har tittel.

Emner

Kjeld Stub

Kjeld Stub

Se kunstnerprofil

"Det er naturen som står i fokus i produksjonen til Stub. Men det er likevel ingen naturtro gjengivelser av et bestemt landskap vi her står ovenfor; og vi vil i denne boken følge utviklingen mot en økende løsrivelse fra den topografisk gjenkjennelige naturen - hvor ved det skapes en særegen verden i et abstrahert formspråk av organiske former og strukturer. En kan derfor bli fristet til å si at det her blir dannet en syntese mellom den nonfigurative verdenen og landskapsmaleriene fra hans tidligere faser."(Fra boken "Kjeld Stub", 2001, Eva Furseth)

Kjeld Stub er født i Bergen, og er utdannet ved Bergen Kunsthåndverkskole, Kunsthøgskolen i Warszawa og Trinity College of Art i London. Han er i dag bosatt i fødebyen.