Abandon 2 av Kenneth Blom

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Emner

Kenneth Blom

Kenneth Blom

Se kunstnerprofil

Kenneth Blom tilhører en generasjon kunstnere som er utdannet på Kunstakademiet i Oslo tidlig på 1990-tallet, med blant annet Bjarne Melgaard i klassen. På denne tiden var akademiet og kunstscenen i Oslo preget av konflikt mellom en figurativ og en konseptuell og postmoderne kunstretning. På den ene siden stod Nerdrum-skolen, ledet av Odd Nerdrum med krav om håndverk og de klassiske maletradisjonene. På den andre stod talsmenn for en mer teoretisk inspirert tilnærming til kunsten, der ideen og refleksjonen rundt kunstverket stod sterkt. Blom utforsket maleriet som en kombinasjon mellom disse. En viktig inspirasjon var professoren Stian Grøgaards vy om at man kunne benytte et figurativt språk uten å benytte det klassiske, figurative vokabularet.