Info Kjøp

Tidsfordriv av Kari Grasmo

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Kunstnerens egen kommentar

Stabbur - døra skal prydes. Det store trestokkemnet forvandles til dansende mønstre. Lukta i rommet er tjære og skog godt hjulpet også av trekubbene ved svartovnen. Mannen koser seg. Enda er hendene sterke. Slekta får et flott minne etter ham. Pensjonisttilværelsen blir det en mening med og tida går fort med en fin hobby.

Kari Grasmo

Kari Grasmo

Se kunstnerprofil

Med sine tegninger og malerier er Kari Grasmo en kunstner med stor bredde. Hun er oppvokst i Japan, noe som kunsten hennes bærer preg av. Hun har lang utdannelse ved flere tunge læringsinstitusjoner. Hun har hatt atelier i Oslo på Frysja kunstnersenter siden 1982.