Info Kjøp

Måltid av Kari Grasmo

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Kunstnerens egen kommentar

Et eldre par og et ungt par "sittende" ved et bord - et offerbord der alle fire må stå ansikt til ansikt med deres liv. Den gamle damens hår har jeg malt som et kålhode. Hun har gjort alt for å virke perfekt og moralsk. Hun har alltid misunt og kritisert unge vakre kvinner som har levd ut sin seksualitet. Hun har barn med sin mann, men har aldri tilfredsstilt ham. Han har forsvunnet. Bare bowlerhatten - symbolet på en kontormann i City i London ligger igjen på tallerkenen hans. Han har flyktet fra kona og privatlivet og kun arbeider. Det unge paret har bygget sitt liv på kun sex. Hadde først malt en apekatt oppå bordet. Han skrattlo av oss menneskene som lever så underlige liv. Under bordet plasserte jeg ham ikke, for der var menneskene mer ærlige og sanne. Jeg malte over ham. Det er vi- tilskueren som er apen. De fleste ler ~ som apen. Legg merke til at det er ingen skygge i maleriet av bordet og menneskene. De er allerede døde i eget liv.

Kari Grasmo

Kari Grasmo

Se kunstnerprofil

Med sine tegninger og malerier er Kari Grasmo en kunstner med stor bredde. Hun er oppvokst i Japan, noe som kunsten hennes bærer preg av. Hun har lang utdannelse ved flere tunge læringsinstitusjoner. Hun har hatt atelier i Oslo på Frysja kunstnersenter siden 1982.