Info Kjøp

Hundetrener av Kari Grasmo

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Kunstnerens egen kommentar

I denne trekanten har alle tre hver sin rolle. Gutten har tatt med en eldre rottweiler som er ferdigdressert for å oppdra og trygge den unge dobermannen. Guttens rolle er å oppdra, tolke og forene hundenes forskjellige stadier til å bli harmoniske og sosiale dyr. Jeg ville også male et maleri av en mann som trives med dyr og forstår deres språk. Skogen er et godt sted å være og i en lysning har han full oversikt over hundenes aktiviteter.

Kari Grasmo

Kari Grasmo

Se kunstnerprofil

Med sine tegninger og malerier er Kari Grasmo en kunstner med stor bredde. Hun er oppvokst i Japan, noe som kunsten hennes bærer preg av. Hun har lang utdannelse ved flere tunge læringsinstitusjoner. Hun har hatt atelier i Oslo på Frysja kunstnersenter siden 1982.