Info Kjøp

Hilda av Kari Grasmo

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Kunstnerens egen kommentar

Kjøkkenforkledet var hennes nasjonaldrakt sa hun til meg engang. Med det på - alltid til tjeneste, alltid i arbeid. Legg merke til hendene hennes. De er et eget portrett i portrettet. Da stillingen skulle bestemmes, var det helt unaturlig å posère for meg. Hun satte seg rett fram og så rett på meg og det var akkurat det hun var: rett fram. l tillegg var hun snill.

Kari Grasmo

Kari Grasmo

Se kunstnerprofil

Med sine tegninger og malerier er Kari Grasmo en kunstner med stor bredde. Hun er oppvokst i Japan, noe som kunsten hennes bærer preg av. Hun har lang utdannelse ved flere tunge læringsinstitusjoner. Hun har hatt atelier i Oslo på Frysja kunstnersenter siden 1982.