Info Kjøp

Etter regn (Loshavn) av Kari Grasmo

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Kunstnerens egen kommentar

Mange av fiskerne som bosatte seg i små klynger langs sørlandskysten ble velstående etter hvert, ikke bare p.g.a. godt fiske, men også av sjørøveri. Kystleia fristet losene. Men dette skjedde for lenge siden. Jeg kom hit intetanende om historien til stedet. Den leste jeg meg til etter at jeg hadde malt her noen dager. Andre har også brukt havna. Legg merke til etterlatenskaper fra krigsårene på skjæret. Denne dagen hadde det striregnet før jeg satte opp staffeliet, så alle flatene på stein-bryggene ble våte og farverike. Ute skimtes et fyr i havdisen.

Kari Grasmo

Kari Grasmo

Se kunstnerprofil

Med sine tegninger og malerier er Kari Grasmo en kunstner med stor bredde. Hun er oppvokst i Japan, noe som kunsten hennes bærer preg av. Hun har lang utdannelse ved flere tunge læringsinstitusjoner. Hun har hatt atelier i Oslo på Frysja kunstnersenter siden 1982.