Info Kjøp

Damenes hus av Kari Grasmo

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Kunstnerens egen kommentar

Det er tidlig morgen en overskyet vårdag på sørlandet. De gamle damene sover fremdeles. Jeg står musestille og maler skissen til dette. Her må det konsentrasjon til. Fremdeles er det et levende sted med en levende historie. I bygdeboka står det at huset var tidligere et pensjonat for farende sjøfolk. Dunkene på kaia med de spede bjørke - trærne, har tidligere vært brukt til fiskeavfall. Huset håper jeg ikke blir kjøpt opp av rikinger uten historisk interesse og kanskje omgjort til et sterilt og "lekkert" hus bebodd kun i ferier (?). Uansett. Jeg ville lage et minne fra denne tiden til menneskene som kommer etter oss. Maleriet kan vare i mange hundre år blir det behandlet pent.

Kari Grasmo

Kari Grasmo

Se kunstnerprofil

Med sine tegninger og malerier er Kari Grasmo en kunstner med stor bredde. Hun er oppvokst i Japan, noe som kunsten hennes bærer preg av. Hun har lang utdannelse ved flere tunge læringsinstitusjoner. Hun har hatt atelier i Oslo på Frysja kunstnersenter siden 1982.