Info Kjøp

Ømhet av Kari Grasmo

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Kunstnerens egen kommentar

Kveldsantrekk ligger henslengt på gulvet . Noe er mer vektig enn ordenssans for klær, så for meg var dette : å vise ømhet for hverandre som mennesker viktig og det å snakke sammen ikke minst. Menneskene i motivet ville jeg male kjønns - sammensatte. De kan selvfølgelig like meget være - kvinne og mann, to kvinner eller to menn. Ømhet er ømhet.

Kari Grasmo

Kari Grasmo

Se kunstnerprofil

Med sine tegninger og malerier er Kari Grasmo en kunstner med stor bredde. Hun er oppvokst i Japan, noe som kunsten hennes bærer preg av. Hun har lang utdannelse ved flere tunge læringsinstitusjoner. Hun har hatt atelier i Oslo på Frysja kunstnersenter siden 1982.