Undring i tiden av Kari Elisabeth Haug

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Bildet må hentes hos galleri Fineart på Filipstad Brygge 2, 0252 Oslo, annen levering må avtales.

Kunstnerens egen kommentar

Akryl og blyant på lerret

Kari Elisabeth Haug

Kari Elisabeth Haug

Se kunstnerprofil

Kari Elisabeth Haug (f.1956) arbeider intuitivt med tegning og maleri som bæres av den frie, åpne streken i en åndelig tradisjon. Hun henter inspirasjon fra forfattere, komponister, tenkere i den mer moderne tradisjonen og egne livserfaringer som knyttes til det eksistensielle. Som eksempel har forfatteren Jens Bjørneboe og komponisten Arne Nordheim betydd mye for henne. Å observere og undersøke det moderne samfunnet og dets kompleksitet er en del av det hun er opptatt av.

- Som kunstner har jeg en lengsel etter å komme i berøring med det eksistensielle, en lengsel etter i større grad å forstå det livet vi er en del av. En lengsel etter i neste omgang å kunne formidle en verden som gir mening og håp. Derfor jobber jeg med å få ned en mest mulig troverdig strek. Mennesket er komplekst og sammensatt. Jeg ønsker med min kunst å sette fokus på individets muligheter til å erkjenne seg selv og andre, til å støtte sannhet og ærlighet som gir oss et bedre samfunn å leve i, sier hun.