Info Kjøp

Utan titel av Karel Appel

Karel Appel

Karel Appel

Se kunstnerprofil

Appel var en nederlandsk maler, billedhugger og keramiker. Appel studerte ved det statlige akademiet i Amsterdam fra 19401943. Etter annen verdenskrig arbeidet han med barnetegninger og hadde sin første utstilling i Groningen i 1946. I 1950 flyttet han til Paris. Under tiden i Paris ble hans malerier mer groteske, de forestilte dyr, monstere og mennesker. Han ble også symbol for kunstergruppen Cobra.