Kvinne ved vinduet av Kai Fjell

Bilde er rammet inn med gullramme

KAI FJELL ble knappe 30 år gammel utropt til "Edvard Munchs etterfølger". En kritiker kalte ham "kvinnens ridderlige tolker, grokreftenes og den lengselfulle og stundom melankolske Eros' poet". Fjell (1907-1989) fikk sitt gjennombrudd som kunstner i en alder av 30 år ved suksessutstillingen i Kunstnernes Hus i 1937, og var aktiv helt frem til sin død nær 82 år gammel. Bondegutten ble født i Skoger utenfor Drammen. Allerede som barn viste han en usedvanlig evne til å tegne og male, noe både foreldre og skole oppdaget og støttet.

På en separatutstilling i Kunstnernes Hus i Oslo vinteren 1937 presenterte han en del arbeider som kom til å bli stående som helt sentrale i hans livsverk, med titler som Kalven reiser seg, Under takrenna, Modellenes hyllest, Musikanten og Gratulanter. Utstillingen vakte nasjonal oppmerksomhet. En karakteristikk lød: "Kunst sånn som den skal være, en personlighetens manifestasjon, den absolutte uavhengighet, absolutte frihet." Alle bildene ble solgt, og Nasjonalgalleriet kjøpte to av de nevnte arbeider.