Info Kjøp

Fangetoget, Finnmark 1944 (innrammet) -reservert! av Kaare Espolin Johnson

Kaare Espolin Johnson

Kaare Espolin Johnson

Se kunstnerprofil

Kaare Espolin Johnson har latt naturen og menneskene i nord være den viktigste kilde for inspirasjon til sitt skapende arbeid. Det er dermed Nordlendingene som regner Kaare Espolin Johnson som sin kunstner. Han har fått en beskjeden plass i den skrevne norske kunsthistorie, kun som grafiker har han fått kreditt av større betydning. Noe av vår kunsts fineste barneskildringer er hans verker med erindringer fra barndommen i Øst-Finnmark. Et viktig aspekt med Espolin er at motivene er laget etter hukommelsen og indre erfaringer. Espolin hadde nemlig et sterkt nedsatt syn.