Fangetoget, Finnmark 1944 (innrammet) av Kaare Espolin Johnson

Emner

Kaare Espolin Johnson

Kaare Espolin Johnson

Se kunstnerprofil

KAARE ESPOLIN JOHNSON (1907-1994) var en norsk billedkunstner og illustratør som lot naturen og menneskene i nord være den viktigste kilde for inspirasjon til sitt skapende arbeid. Hans spesielle skrapeteknikk egnet seg godt for grafikk, men som grafiker nådde han først relativt sent i livet ut til det store publikum.