Utgave 1 2012 av KUNST

Emner

Produktbeskrivelse

I dette nummeret er KUNST & BARN et stort tema. Anja Cecilie Solvik forteller om sitt besøk på Svalbard med Anne B ragde, og vi fikk besøke Knut Brys gård i Hallingdal.