Utgave 1 2010 av KUNST

Emner

Produktbeskrivelse

Dette er det første magasinet der Aktuell Kunst og Kunst for Alle ble slått sammen. Vi har møtt Marius Amdam i Trondheim, og sønnene til Kai Fjell i hans gamle hus på Lysaker. Den kjente fotballspilleren Stig Inge Bjørneby og kunstneren Tone Dietrichson snakker om sitt samarbeid og det å se hverandre.