Gympike av June Sira

June Siras bilder har få virkemidler, men er likevel rørende. Hennes enkle figurer risset opp i en enkel strek viser unge jenter i ulike situasjoner og lek, og bringer assosiasjoner til følelser i barndommen man trodde man hadde glemt. Gym Pike har brukket armen sin. Hun står rett opp og ned i bare gymtøyet, smilende og viser frem den gipsete ramen. Så enkelt, men så virkningsfult. Bakgrunnen har et svakt mønster som gir bildet liv.

Emner

JUNE SIRA (f. 1965) er utdannet ved Kunsthøyskolen i Oslo (KHiO), hvor hun studerte maleri,grafikk og skulptur og avsluttet med hovedfag i 1992. Hun har videre en Master of Art fra Chelsea Scool Of Art fullført i 1999/2000. Sira er innkjøpt av museer og institusjoner og stiller ut regelmessig.