Info Kjøp

To see, håndkolorert av Jorun Wisløff

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Jorun Wisløff

Jorun Wisløff

Se kunstnerprofil

JORUN WISLØFF (f. 1982) har arbeidet frem en egen teknikk hun kaller JWbuestrek der hun bruker samme bueform om og om igjen, men endrer størrelse, retning og intensitet på buene. Dette gir en nærmest stofflig overflate, som om motivene er "sydd på". Motivene er ofte enkle, i motsetning til den mer kompliserte streken. Alle sporene Wisløff setter på lerretet blir synlige i det ferdige resultatet, det er et svært tidkrevende konsentrasjonsarbeid som krever kunnskap og nøyaktighet.