Midtsommer (original) av Jonny Andvik

Jonny Andvik jobber i en "gammel", tradisjonell stil, både når det kommer til motivvalg, naturalistiske stil og hans tradisjonelle bruk av oljemalingsteknikken. Motivet føyer seg inn i rekken av tradisjonelle norsk, landskapsmaleri med vekt på lyset og en koloristisk korrekt gjengivelse av naturen. . Et slikt bilde kan også være metaforisk, ikke bare være et vakkert landskapsbilde, over svunnet tid, livets forgjengelighet og møte mellom natur og kultur, og naturens tilbakevending.

Jonny Andvik

Jonny Andvik

Se kunstnerprofil

Det er revnende likegyldig hva andre kaller meg, det er ikke min oppgave å definere hvilken pol jeg hører til på. Men jeg bruker tiden på å dukke ned i bildene mine etter en førkunst-tradisjon - om vi tar utgangspunkt i at kunstbegrepet bare er et par hundre år gammelt. Odd Nerdrums kitschteori er for meg definisjonen på det å være et følende menneske; slik sett er jeg en kitschmaler. Kunstverdiene virker begrensende for en figurativ maler, men kitschideen utfordrer intellektet, gir muligheter for å nyte alle de menneskelige aspekter og å ha fortiden som ideal.

Det var bestefaren Alf Andvik som ga Jonny Andvik sin første pensel og maling som 12 åring og oppmuntret barnebarnet til en kunstnerkarriere. I dag er Andvik en av de fremste figurative malerne i sin generasjon i Skandinavia. I løpet av sin karriere har han også hatt over 500 studenter på sin kunstskole i Porsgrunn i Telemark, der han etablerte Atelier Andvik i 1999. For han er Mesterverket det høyeste målet.