I skyggen av et tre av Jonny Andvik

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Emner

Jonny Andvik

Jonny Andvik

Se kunstnerprofil

Det er revnende likegyldig hva andre kaller meg, det er ikke min oppgave å definere hvilken pol jeg hører til på. Men jeg bruker tiden på å dukke ned i bildene mine etter en førkunst-tradisjon - om vi tar utgangspunkt i at kunstbegrepet bare er et par hundre år gammelt. Odd Nerdrums kitschteori er for meg definisjonen på det å være et følende menneske; slik sett er jeg en kitschmaler. Kunstverdiene virker begrensende for en figurativ maler, men kitschideen utfordrer intellektet, gir muligheter for å nyte alle de menneskelige aspekter og å ha fortiden som ideal.

Det var bestefaren Alf Andvik som ga Jonny Andvik sin første pensel og maling som 12 åring og oppmuntret barnebarnet til en kunstnerkarriere. I dag er Andvik en av de fremste figurative malerne i sin generasjon i Skandinavia. I løpet av sin karriere har han også hatt over 500 studenter på sin kunstskole i Porsgrunn i Telemark, der han etablerte Atelier Andvik i 1999. For han er Mesterverket det høyeste målet.