Info Kjøp

Bok: Andvik maler Jomfruland (signert av kunstneren) av Jonny Andvik

Produktbeskrivelse

Boken er signert av Andvik og er i begrenset opplag

Jonny Andvik beretter i tekst og bilder

Jomfruland er en av Norges mest særpregede øyer, flat, langstrakt og med et vidunderlig lys som havet rundt gjenspeiler og sender tilbake. Dette lyset har en kraft som kunstnere fanges inn av, som gjør paletten levende og spenner sansene til det ytterste. Slik blir øya som et atelier for den som vil fange lyset.

Jonny Andvik er en av de mange som er blitt bergtatt av Jomfruland og lyset der. Og den som ser hans bilder, blir selv bergtatt av øyas skjønnhet, havets villskap og himmelens alltid skiftende lys. Det er disse bildene som presenteres i denne boken. De vil glede alle som har blikk for Skagerrak-kystens skjønnhet og vekslende natur.

Andvik binder bildene sammen med små tekster som trekker tilskueren inn i bildene og gir dem et innblikk i kunstnerens måte å fange motivene på. Den som en gang har opplevd Jomfruland, vil alltid siden savne øya og lengte tilbake dit. Bare en stor kunstner kan med sine bilder imøtekomme denne avstandsforelskelsen. En slik kunstner er Jonny Andvik.

Jonny Andvik

Jonny Andvik

Se kunstnerprofil

Det er revnende likegyldig hva andre kaller meg, det er ikke min oppgave å definere hvilken pol jeg hører til på. Men jeg bruker tiden på å dukke ned i bildene mine etter en førkunst-tradisjon - om vi tar utgangspunkt i at kunstbegrepet bare er et par hundre år gammelt. Odd Nerdrums kitschteori er for meg definisjonen på det å være et følende menneske; slik sett er jeg en kitschmaler. Kunstverdiene virker begrensende for en figurativ maler, men kitschideen utfordrer intellektet, gir muligheter for å nyte alle de menneskelige aspekter og å ha fortiden som ideal.

Det var bestefaren Alf Andvik som ga Jonny Andvik sin første pensel og maling som 12 åring og oppmuntret barnebarnet til en kunstnerkarriere. I dag er Andvik en av de fremste figurative malerne i sin generasjon i Skandinavia. I løpet av sin karriere har han også hatt over 500 studenter på sin kunstskole i Porsgrunn i Telemark, der han etablerte Atelier Andvik i 1999. For han er Mesterverket det høyeste målet.