Ved vinduet av Johs. Bøe

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Kunstnerens egen kommentar

Fotografiene i serien Hildring er tatt over en periode på ti år.Da jeg startet å utforske områdene utenfor fokusplanet i fotografiet, ble jeg slått av en følelse av fjernhet, og hvor vakkert dette ufokuserte fotografiet var.Fotografiet tvang i sin tid det naturalistiske maleriet over mot impresjonisme og kubisme. I denne konteksten er det interessant å forenkle og abstrahere det fotografiske bildet i gjengjeld.Alle bildene i Hildring-serien er rene fotografier. Om det er noen tilpasninger, blir de gjort identisk med det som tidligere ble gjort i et mørkerom.Hvert fotografi er et minne om et øyeblikk som blir borte for alltid. i Hildring-serien har disse minnene allerede begynt å forandre seg og bli utydelige.

Johs. Bøe

Johs. Bøe

Se kunstnerprofil

Fotografiene i serien Hildring er tatt over en periode på ti år.