Promise #6 av Johs. Bøe

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Dette fotografiet er klebet opp på kapa og rammet inn med avstandslist.

Johs. Bøe

Johs. Bøe

Se kunstnerprofil

Fotografiene i serien Hildring er tatt over en periode på ti år.