Norwegian Family av Johan Reisang / Ela Buria

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Papir: Hannemühle William Turner, 310 g

Johan Reisang / Ela Buria

Johan Reisang / Ela Buria

Se kunstnerprofil

JOHAN REISANG (f.1984) byr på et fargesprakende univers av stirrende øyne, vridde kropper, og underlige sammensmeltinger.